Tư vấn quản lý tài chính

Công ty cổ phần huy động vốn qua hình thức tín dụng ngân hàng

Công ty cổ phần huy động vốn qua hình thức tín dụng ngân hàng

Công ty cổ phần huy động vốn qua hình thức tín dụng ngân hàng là một hình thức huy động vốn phổ biến được các doanh nghiệp nói chung và công ty cổ phần nói riêng áp dụng trên thực tế. Sau đây Dịch vụ kế toán Gia Thanh sẽ chia sẻ điều này đến các bạn đọc.

Thời hạn nộp BCTC và nơi nộp BCTC theo từng loại hình doanh nghiệp

Thời hạn nộp BCTC và nơi nộp BCTC theo từng loại hình doanh nghiệp

Thời hạn nộp BCTC và nơi nộp BCTC theo từng loại hình doanh nghiệp. Việc lập báo cáo tài chính và nộp báo cáo tài chính theo đúng quy định là nghĩa vụ của từng doanh nghiệp bắt buộc phải thực hiện. Nếu xảy ra tình trạng nộp muộn hoặc không nộp báo cáo tài chính cho cơ quan Nhà Nước có thể bị phạt hành chính cảnh cáo lên đến 5.000.000 triệu đồng tùy theo mức độ chậm trễ.

Tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố định hữu hình

Tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố định hữu hình

Tài sản cố định hữu hình là những tài sản có hình thái vật chất do doanh nghiệp nắm giữ để sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp với các tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐHH.