Dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm - Phân ưu cùng bạn

Dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm - Phân ưu cùng bạn

Việc phải giải quyết “mớ bòng bong” liên quan đến tiền bạc, giấy tờ vào cuối năm luôn là vấn đề đáng lo ngại. Với dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm, bạn sẽ không phải lo lắng bất kỳ điều gì.

Dịch vụ làm báo cáo tài chính - chìa khóa vàng cho doanh nghiệp

Dịch vụ làm báo cáo tài chính - chìa khóa vàng cho doanh nghiệp

Là giải pháp nhằm giảm thiểu các chi phí kế toán chuyên nghiệp cho khách hàng: Dịch vụ làm báo cáo tài chính - chìa khóa vàng cho doanh nghiệp.

Công ty cổ phần huy động vốn qua hình thức tín dụng ngân hàng

Công ty cổ phần huy động vốn qua hình thức tín dụng ngân hàng

Công ty cổ phần huy động vốn qua hình thức tín dụng ngân hàng là một hình thức huy động vốn phổ biến được các doanh nghiệp nói chung và công ty cổ phần nói riêng áp dụng trên thực tế. Sau đây Dịch vụ kế toán Gia Thanh sẽ chia sẻ điều này đến các bạn đọc.

Thời hạn và nơi nộp BCTC theo từng loại hình doanh nghiệp

Thời hạn và nơi nộp BCTC theo từng loại hình doanh nghiệp

Việc lập báo cáo tài chính và nộp báo cáo tài chính theo đúng quy định là nghĩa vụ của từng doanh nghiệp bắt buộc phải thực hiện.

Tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố định hữu hình

Tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố định hữu hình

Tài sản cố định hữu hình là những tài sản có hình thái vật chất do doanh nghiệp nắm giữ để sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp với các tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐHH.