Tìm hiểu các loại hình công ty ở Việt Nam

Hiện nay ở Việt Nam có 5 loại hình công ty chủ yếu, gồm: công ty TNHH một thành viên, công ty hợp danh, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân và công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Vậy các loại hình công ty trên có gì khác nhau? Kế Toán Gia Thành sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn trong bài viết dưới đây.

Các loại hình công ty ở Việt Nam

Các loại hình công ty
Các loại hình kinh doanh ở Việt Nam
 
Tại Việt Nam, có 5 loại hình công ty đã được quy định, đó là:
• Loại hình công ty TNHH 01 thành viên
• Loại hình công ty TNHH 02 thành viên trở lên
• Loại hình công ty Cổ phần
• Loại hình doanh nghiệp tư nhân
• Loại hình công ty hợp danh

 

Định nghĩa và ưu, nhược điểm của của các loại hình doanh nghiệp

 

Công ty TNHH 01 thành viên

 

- Công ty TNHH một thành viên là gì?
Công ty TNHH một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (gọi chung là chủ sở hữu công ty).
- Ưu điểm của Công ty TNHH một thành viên: 
• Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên sẽ có quyền quyết định mọi vấn đề có liên quan đến hoạt động của công ty và không cần phải xin ý kiến hay góp ý từ các chủ thể khác và việc quản lý công ty cũng đơn giản hơn. 
• Công ty TNHH một thành viên có tư cách pháp nhân nên người chủ sở hữu công ty chỉ phải chịu trách nhiệm về các hoạt động của công ty trong phạm vi số vốn góp vào công ty nên sẽ ít gây ra rủi ro cho chủ sở hữu. Đây cũng là một ưu điểm vượt trội hơn hẳn nếu so sánh với các doanh nghiệp tư nhân.
- Nhược điểm của Công ty TNHH một thành viên:
• Vì không có quyền phát hành cổ phiếu nên công ty TNHH một thành viên bị hạn chế trong vấn đề huy động vốn. Trong trường hợp, công ty muốn huy động vốn từ cá nhân, tổ chức khác thì buộc phải chuyển đổi loại hình công ty.

 

Công ty TNHH 02 thành viên trở lên

 

- Công ty TNHH 02 thành viên trở lên là gì?
Công ty TNHH 02 thành viên trở lên là công ty có số lượng thành viên trong công ty từ 02 thành viên trở lên, số lượng thành viên không vượt quá 50 thành viên. Thành viên trong công ty có thể là cá nhân hoặc tổ chức.
- Ưu điểm của loại hình Công ty TNHH 02 thành viên trở lên:
• Ít rủi ro cho thành viên trong công ty khi hoạt động vì thành viên chỉ chịu trách nhiệm khi có phát sinh trong phạm vi số vốn góp vào công ty.
• Có thể chuyển nhượng vốn, bán lại phần vốn góp cho các cá nhân, tổ chức khác cho nên loại hình này có khả năng huy động vốn cao.
- Nhược điểm của loại hình Công ty TNHH 02 thành viên trở lên:
• Vì thành viên chỉ chịu trách nhiệm đối với quá trình kinh doanh trong phạm vi số vốn cam kết góp vào công ty nên có ít sự tin tưởng từ các đối tác muốn liên kết.
• Không được phát hành cổ phiếu cũng như giao dịch trên Sàn chứng khoán.

 

Công ty Cổ phần

 

- Công ty cổ phần là gì?
Công ty cổ phần là công ty có số lượng cổ đông trong công ty tối thiểu là 03 và không giới hạn số lượng tối đa. Vốn của công ty được chia làm nhiều phần tương ứng với số vốn góp của các thành viên. Cổ đông công ty cổ phần có thể là cá nhân hoặc tổ chức. 
Các loại hình công ty
Công ty cổ phần là công ty có số lượng cổ đông trong công ty tối thiểu là 03 và không giới hạn số lượng tối đa
 
Vậy, ưu nhược điểm của công ty cổ phần có gì khác biệt so với các công ty khác:
- Ưu điểm của Công ty Cổ phần:
• Chế độ trách nhiệm hữu hạn: Công ty chỉ chịu trách nhiệm về khoản nợ trong phạm vi vốn góp nên mức độ rủi ro của các cổ đông không cao.
• Khả năng hoạt động của công ty cổ phần rất rộng, trong hầu hết các lĩnh vực, ngành nghề.
• Cơ cấu vốn của công ty cổ phần hết sức linh hoạt tạo điều kiện nhiều người cùng góp vốn vào công ty.
• Có quyền phát hành chứng khoán để huy động vốn nên khả năng huy động vốn rất cao.
• Việc chuyển nhượng vốn trong công ty cổ phần là tương đối dễ dàng, do vậy phạm vi đối tượng được tham gia công ty cổ phần là rất rộng.
- Nhược điểm của Công ty Cổ phần:
• Ít niềm tin với đối tác khi mà cổ đông của công ty chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn trong phần góp vốn.
• Trong trường hợp công ty có quá nhiều cổ đông thì việc quản lý, điều hành công ty rất phức tạp, rất dễ xảy ra trường hợp không đồng nhất ý kiến của các cổ đông trong bộ máy quản lý.

 

Doanh nghiệp tư nhân

 

- Doanh nghiệp tư nhân là gì?
Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
- Ưu điểm của loại hình Doanh nghiệp tư nhân:
• Cá nhân tự làm chủ nên có thể toàn quyền chủ động trong việc quản lý và điều hành doanh nghiệp.
• Tạo niềm tin cao cho các đối tác khi liên kết, hợp tác với doanh nghiệp vì chủ doanh nghiệp tư nhân phải chịu toàn bộ trách nhiệm trong quá trình kinh doanh kể cả bằng tài sản cá nhân.
- Nhược điểm của loại hình Doanh nghiệp tư nhân:
• Tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình cho dù đã có vốn góp cam kết lúc thành lập công ty sẽ dẫn đến rủi ro có thể xảy ra cho chủ doanh nghiệp là rất cao.
• Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào nên gây hạn chế trong việc huy động vốn.
• Chủ doanh nghiệp không được góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần của các tổ chức khác, cũng như chỉ được thành lập 1 doanh nghiệp tư nhân do nghĩa vụ trách nhiệm vô hạn của người chủ sở hữu loại hình doanh nghiệp này. 

 

Công ty hợp danh:

 

- Công ty hợp danh là gì?
Công ty hợp danh là công ty trong đó phải có ít nhất hai thành viên hợp danh là chủ sở hữu chung của công ty, ngoài các thành viên công ty hợp danh có thể có thành viên góp vốn. 
Trong đó thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty. Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân, các thành viên có quyền quản lý công ty và tiến hành các hoạt động kinh doanh, cùng nhau chịu trách nhiệm và thực hiện nghĩa vụ của công ty.
- Ưu điểm của loại hình Công ty hợp danh:
• Công ty hợp danh là kết hợp được uy tín cá nhân của nhiều người. Do chế độ liên đới chịu trách nhiệm vô hạn của các thành viên hợp danh mà công ty hợp danh dễ dàng tạo được sự tin cậy của các bạn hàng, đối tác.
• Việc điều hành quản lý công ty hợp danh không quá phức tạp do số lượng các thành viên ít và là những người có uy tín, tuyệt đối tin tưởng nhau.
- Nhược điểm của loại hình Công ty hợp danh:
• Do chế độ liên đới chịu trách nhiệm vô hạn nên mức độ rủi ro của các thành viên hợp danh là rất cao.
• Loại hình Công ty hợp danh chưa thực sự phổ biến dù đã được quy định trong “Luật doanh nghiệp 2005”.

 

So sánh các loại hình doanh nghiệp

 

Các loại hình công ty
So sánh giữa các loại hình công ty
 

Tiêu chí

Công ty TNHH một thành viên

Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Công ty cổ phần

Doanh nghiệp tư nhân

Công ty hợp danh

Thành viên

-Có thể là cá nhân hoặc pháp nhân

-Có thể là cá nhân hoặc pháp nhân

-Từ 2-50 thành viên

-Ít nhất 03 cổ đông. Số lượng không hạn chế

-Cổ đông có thể là cá nhân hoặc pháp nhân

 

-Do 01 cá nhân làm chủ. Mỗi cá nhân chỉ được thành lập 01 doanh nghiệp tư nhân

Ít nhất 02 thành viên hợp danh (TVHD) là cá nhân, có thể có thêm nhiều thành viên góp vốn (TVGV)

Trách nhiệm về nghĩa vụ tài sản

Trong phạm vi vốn điều lệ

Trong phạm vi số vốn góp

Trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp

Chịu trách nhiệm bằng tất cả tài sản của mình

-TVHD chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình

 

-TVGV chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn góp

Tư cách pháp nhân

Không

Quyền phát hành chứng khoán

Không được phát hành chứng khoán

Không được phát hành trái phiếu

Có quyền phát hành chứng khoán để huy động vốn

Không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào

Không phát hành cổ phiếu

 
Hy vọng qua những thông tin mà chúng tôi tổng hợp ở trên, quý khách đã hiểu hơn về từng loại hình công ty và những điểm khác biệt cơ bản giữa các loại hình này. Nếu có bất kỳ vấn đề nào thắc mắc hay muốn được tư vấn kỹ hơn thì đừng ngần ngại, hãy liên hệ ngay với Kế Toán Gia Thành được giải đáp sớm nhất!

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN GIA THANH

Trụ sở: 463/16 Lê Đc Thọ, Phường 16, Quận Gò Vp, TP.HCM 

Văn phòng quận 5: 75/18 An Dương Vương, Phường 6, Quận 5, TP.HCM

Tel:  0868 291 957 - Hotline093 111 22 96

Email: dv.hoanggiathanh@gmail.com

Website: https://ketoangiathanh.vn