Tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố định hữu hình

Tài sản mua về được coi là tài sản cố định hữu hình nếu thỏa mãn các điều kiện sau:

- Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;

- Có thời gian sử dụng từ 1 năm trở lên;

- Nguyên giá tài sản phải được xác định 1 cách đáng tin cậy và có giá trị từ 30.000.000 đồng trở lên.

TIÊU CHUẨN GHI NHẬN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

Tài sản cố định vô hình là tài sản không có hình thái vật chất nhưng xác định được giá trị và do doanh nghiệp nắm giữ, sử dụng trong sản xuất kinh doanh,cung cấp dịch vụ hoặc cho các đối tượng khác thuê phù hợp với tiêu chuẩn TSCĐVH.

Tất cả các khoản chi phí thực tế mà doanh nghiệp đã chi ra nếu thỏa mãn đồng thời 3 điều kiện trên (tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐHH) mà không phải là TSCĐ hữu hình thì được coi là TSCĐ vô hình.

TIÊU CHUẨN GHI NHẬN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THUÊ TÀI CHÍNH

Tài sản cố định thuê tài chính là thuê tài sản mà bên cho thuê có sự chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu tài sản cho bên thuê. Quyền sở hữu tài sản có thể chuyển giao vào cuối thời hạn thuê.

Điều kiện phân loại thuê tài sản là thuê tài chính: Một hợp đồng thuê tài chính phải thoả mãn 1 trong năm điều kiện sau:

- Bên cho thuê chuyển giao quyền sở hữu tài sản cho bên thuê khi hết thời hạn thuê;

- Tại thời điểm khởi đầu thuê tài sản, bên thuê có quyền lựa chọn mua lại tài sản thuê với mức giá ước tính thấp hơn giá trị hợp lý vào cuối thời hạn thuê;

- Thời hạn thuê tài sản tối thiểu phải chiếm phần lớn thời gian sử dụng kinh tế của tài sản cho dù không có sự chuyển giao quyền sở hữu;

- Tại thời điểm khởi đầu thuê tài sản, giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu chiếm phần lớn (tương đương) giá trị hợp lý của tài sản thuê;

- Tài sản thuê thuộc loại chuyên dùng mà chỉ có bên thuê có khả năng sử dụng không cần có sự thay đổi, sửa chữa lớn nào.

Hợp đồng thuê tài sản được coi là hợp đồng thuê tài chính nếu thoả mãn ít nhất một trong ba điều kiện sau:

- Nếu bên thuê huỷ hợp đồng và đền bù tổn thất phát sinh liên quan đến việc huỷ hợp đồng cho bên cho thuê;

- Thu nhập hoặc tổn thất do sự thay đổi giá trị hợp lý của giá trị còn lại của tài sản thuê gắn với bên thuê;

- Bên thuê có khả năng tiếp tục thuê lại tài sản sau khi hết hạn hợp đồng thuê với tiền thuê thấp hơn giá thuê thị trường. Riêng trường hợp thuê tài sản là quyền sử dụng đất thì thường được phân loại là thuê hoạt động.

Góc giải trí:

Tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố định hữu hình


CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN GIA THANH

Văn phòng: 463/16 Lê Đc Thọ, Phường 16, Quận Gò Vp, TP.HCM 

Văn phòng quận 5: 75/18 An Dương Vương, Phường 6, Quận 5, TP.HCM

Tel:  028 62866817 - Hotline093 111 22 96

Email: dv.hoanggiathanh@gmail.com

Website: https://ketoangiathanh.vn

>> Tham khảo thêm: Công ty cổ phần huy động vốn qua hình thức tín dụng ngân hàng