Thành lập chi nhánh

THÀNH LẬP CHI NHÁNH - VPĐD CÔNG TY MỘT THÀNH VIÊN

THÀNH LẬP CHI NHÁNH - VPĐD CÔNG TY MỘT THÀNH VIÊN

Văn phòng đại diện có nhiệm vụ đại diện quyền lợi của doanh nghiệp, là đơn vị phụ thuộc trực tiếp của doanh nghiệp. Việc thành lập văn phòng đại diện, thành lập chi nhánh nhằm mục đích phát triển quy mô kinh doanh của công ty, doanh nghiệp. Đại diện và bảo vệ quyền lợi của công ty tổng.

THÀNH LẬP CHI NHÁNH - VPĐD CÔNG TY NƯỚC NGOÀI

THÀNH LẬP CHI NHÁNH - VPĐD CÔNG TY NƯỚC NGOÀI

Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam là yếu tố quan trọng để phát triển và mở rộng kinh doanh cho các công ty nước ngoài, tạo điều kiện thuận lợi và dễ dàng hơn cho phục vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thấu hiểu được điếu đó, Công ty TNHH Kế Toán Gia Thanh sẽ thay bạn thục hiện soạn thảo thủ tục, hồ sơ trong thời gian sớm nhất với mức chi phí hợp lý nhất.

THÀNH LẬP CHI NHÁNH - VPĐD DN TƯ NHÂN

THÀNH LẬP CHI NHÁNH - VPĐD DN TƯ NHÂN

Dịch vụ thành lập chi nhánh - Văn phòng đại diện doanh nghiệp tư nhân

THÀNH LẬP CHI NHÁNH - VPĐD CÔNG TY 2 THÀNH VIÊN

THÀNH LẬP CHI NHÁNH - VPĐD CÔNG TY 2 THÀNH VIÊN

Dịch vụ thành lập chi nhánh - Văn phòng đại diện công ty 2 thành viên

THÀNH LẬP CHI NHÁNH - VPĐD CÔNG TY HỢP DANH

THÀNH LẬP CHI NHÁNH - VPĐD CÔNG TY HỢP DANH

Dịch vụ thành lập chi nhánh - Văn phòng đại diện công ty Hợp danh

THÀNH LẬP CHI NHÁNH - VPĐD CÔNG TY CỔ PHẦN

THÀNH LẬP CHI NHÁNH - VPĐD CÔNG TY CỔ PHẦN

Dịch vụ thành lập chi nhánh - Văn phòng đại diện công ty nước ngoài