Những trường hợp miễn thuế thu nhập cá nhân mới nhất

Trong bài viết này, công ty TNHH Kế Toán Gia Thanh sẽ thông tin đến cho các bạn về những trường hợp được miễn thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) mới nhất được quy định tại TT 111/2013/TT-BTC, 92/2015/TT-BTC). Bao gồm:

1. Chuyển nhượng quyền sở hữu BĐS

Miễn thuế thu nhập cá nhân trong TH chuyển nhượng BĐS giữa vợ chồng, cha mẹ đẻ với con đẻ, cha mẹ nuôi với con nuôi, cha mẹ chồng với con dâu, cha mẹ vợ với con rể, ông bà nội với cháu nội, ông bà ngoại với cháu ngoại, anh chị em ruột.

2. Chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất

Đối với chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất.

3. Đất được nhà nước cấp

Trường hợp được miễn thuế TNCN từ giá trị quyền sử dụng đất của CN được Nhà nước giao đất.

4. Thừa kế, quà tặng là BĐS

Miễn thuế TNCN từ nhận thừa kế, quà tặng là BĐS giữa vợ chồng, cha mẹ đẻ với con đẻ, cha mẹ nuôi với con nuôi, cha mẹ chồng với con dâu, cha mẹ vợ với con rể, ông bà nội với cháu nội, ông bà ngoại với cháu ngoại, anh chị em ruột.

5. Hộ gia đình, cá nhân

Thu nhập của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường.

Những trường hợp được miễn thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) mới nhất

6. Thu nhập từ chuyển đổi đất

Miễn thuế TNCN đối với chuyển đổi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao để sản xuất.

7. Đối với tiền lãi

- Từ lãi tiền gửi tại tổ chức tín dụng, lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

- Vàng, ngoại tệ tại các tổ chức tín dụng.

- Sổ tiết kiệm (hoặc thẻ tiết kiệm), chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu và các giấy tờ khác theo nguyên tắc có hoàn trả đầy đủ tiền gốc, lãi cho người gửi theo thỏa thuận.

- Lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

- Lãi trái phiếu Chính phủ

8. Kiều hối

Thu nhập từ kiều hối là khoản thu nhập của cá nhân nhận được từ nước ngoài do thân nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

9. Làm thêm giờ

Được miễn thuế khi làm việc ban đêm, làm thêm giờ sẽ được trả cao hơn so với tiền lương ban ngày, làm trong giờ theo đúng pháp luật.

10. Tiền lương hưu do Bảo hiểm xã hội chi trả

11. Thu nhập từ học bổng

12. Bồi thường hợp đồng

Được miễn thuế đối với Thu nhập từ bồi thường hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, tai nạn lao động, khoản bồi thường NN và các khoản bồi thường theo đúng PL.

13. Từ thiện

Được miễn thuế đối với quỹ từ thiện được cơ quan NN có thẩm quyền cho phép thành lập hoặc công nhận vì mục đích từ thiện, nhân đạo.

14. Thu nhập từ viện trợ

Được miễn thuế đối với Thu nhập nhận được từ nguồn viện trợ nước ngoài vì mục đích từ thiện, nhân đạo dưới hình thức chính phủ và phi chính phủ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

15. Thu nhập từ tiền lương, tiền công của thuyền viên là người Việt Nam làm việc cho các hãng tàu nước ngoài hoặc các hãng tàu Việt Nam vận tải quốc tế

16. Thu nhập của cá nhân là chủ tàu, cá nhân có quyền sử dụng tàu và cá nhân làm việc trên tàu từ hoạt động cung cấp hang hóa, dịch vụ trực tiếp phục vụ hoạt động khai thác, đánh bắt thủy sản xa bờ.

 


CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN GIA THANH

Trụ sở: 463/16 Lê Đc Thọ, Phường 16, Quận Gò Vp, TP.HCM 

Văn phòng quận 5: 75/18 An Dương Vương, Phường 6, Quận 5, TP.HCM

Tel:  0868 291 957 - Hotline093 111 22 96

Email: dv.hoanggiathanh@gmail.com

Website: https://ketoangiathanh.vn