Những sai lầm trong kế toán mà bạn cần tránh

Kế toán viên là người có trách nhiệm hỗ trợ người quản lý điều hành các công việc của doanh nghiệp một cách trơn tru, giúp cho môi trường quản lý được lành mạnh, tránh các hiện tượng gây ảnh hưởng đến giá trị vật chất cũng như hình ảnh của doanh nghiệp. Để đạt được mục tiêu đó, bạn bắt buộc phải biết cũng như hiểu rõ những sai lầm trong kế toán mà bạn cần tránh.

Vì sao cần biết những sai lầm trong kế toán mà bạn cần tránh?

Bộ phận kế toán thực hiện 3 chức năng chính là chức năng phản ánh, chức năng giám đốc và chức năng cung cấp thông tin.

Chức năng phản ánh nghĩa là kế toán cần theo dõi toàn bộ các hiện tượng kinh tế phát sinh trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp để thu thập, tổng hợp và trình lên quản lý doanh nghiệp.

Chức năng giám đốc thể hiện ở chỗ thông qua các dữ liệu đã được xử lý, kế toán sẽ nắm tiến hành phân tích, đánh giá đúng đắn xu hướng các số liệu đó nhằm đem lại hiệu quả trong hoạt động sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp.

Chức năng cung cấp thông tin được coi là xương sống của kế toán viên. Thông qua quá trình thu thập, xử lý dữ liệu, kế toán có thể cung cấp thông tin về tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh của đơn vị cho các đối tượng sử dụng thông tin khác nhau để có thể đưa ra những quyết định đúng đắn.

Như vậy, với ý nghĩa là cơ sở để giải quyết mọi tranh chấp, khiếu nại đồng thời là cơ sở pháp lý chứng minh về những hoạt động sản xuất kinh doanh thương mại của doanh nghiệp, kế toán cần tuân thủ nghiêm túc và hạn chế tối thiểu những sai lầm trong quá trình làm việc, nhằm tránh gây ra tổn thất cho doanh nghiệp.

Những sai lầm trong kế toán mà bạn cần tránh bao gồm những gì?

Những sai sót hay nhầm lẫn được phân loại thành những nhóm căn cứ vào sự ảnh hưởng của chúng đến các báo cáo tài chính. Cụ thể như sau:

Sai sót trong kế toán chỉ ảnh hưởng đến bảng cân đối kế toán

Một số sai sót chỉ ảnh hưởng đến các khoản mục thuộc nội dung của bảng cân đối kế toán. Chẳng hạn như phân loại sai khoản đầu tư ngắn hạn thành khoản chi phí phải thu hay phân loại tài sản cố định thành hàng tồn kho, tiền mặt lại định thành tiền của ngân hàng.

Sai sót chỉ ảnh hưởng đến báo cáo kết quả kinh doanh

Sai sót báo cáo kết quả kinh doanh liên quan đến việc phân loại không chính xác các khoản doanh thu và chi phí bán hàng. Ví dụ như doanh nghiệp ghi nhận doanh thu tiền lãi từ bán hàng trả chậm vào mục doanh thu bán hàng. Sai sót tác động tiêu cực đến việc phân loại các khoản mục trên báo cáo kết quả kinh doanh nhưng không ảnh hưởng đến thu nhập thuần và bảng cân đối kế toán.

Sai sót ảnh hưởng đến bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh

Đây được coi là loại sai sót có mức độ ảnh hưởng rộng. Các trường hợp thường thấy như kế toán ghi nhận thiếu một khoản nợ dồn tính vào thời điểm cuối ki. Nếu doanh nghiệp không ghi nhận một khoản lãi dồn tính phải trả, doanh nghiệp sẽ báo cáo thiếu đi chi phí tiền lãi trên báo cáo kết quả kinh doanh của năm đó, đồng thời thiếu đi khoản tiền lãi phải trả trên số cuối kì của bảng cân đối kế toán. Các nhầm lẫn này còn được phân loại lỗi nhỏ hơn, thành sai sót tự cân bằng và sai sót không tự cân bằng.

Sai sót tự cân bằng là các nhầm lẫn tự động điều chỉnh chính xác ở kì kế toán tiếp theo, thậm chí kể cả khi chúng không được phát hiện.

Trong khi đó, sai sót không tự cân bằng là những lỗi sai không có khả năng tự bù trừ trong kì kế toán tiếp ngay sau đó.

Uy tín và chất lượng hay nói cách khác quyền lợi và sự hài lòng của khách hàng chính là động lực và phương châm hoạt động của kế toán Gia Thanh. Với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề cùng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, khách hàng khi sử dụng bất cứ loại hình dịch vụ nào của Gia Thanh đều không phải lo lắng hiệu quả dịch vụ bởi chúng tôi rõ hơn ai hết những sai lầm trong kế toán mà bạn cần tránh.