Danh mục dịch vụ
Hướng dẫn báo cáo tốt nghiệp

Giải thể công ty

DỊCH VỤ GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

DỊCH VỤ GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp kinh doanh không hiệu quả, doanh thu mang lại không như dự kiến, nguồn tài chính không đáp ứng đủ để duy trì tiếp tục, do nhiều vấn đề yếu tố khách quan khác. Vì vậy, doanh nghiệp muốn giải thể công ty,…. nhưng lo sợ các thủ tục cũng như trình tự có nhiều rắc rối, phức tạp và phiền phức. Vì thế hãy sử dụng ngay dịch vụ giải thể doanh nghiệp của Gia Thanh.

DỊCH VỤ TẠM NGƯNG KINH DOANH

DỊCH VỤ TẠM NGƯNG KINH DOANH

Trong quá trình kinh doanh, có nhiều vấn đề khiến doanh nghiệp phải gián đoạn hoạt động kinh doanh; nhưng thủ tục tạm ngưng lại rườm rà phức tạp. Kế toán Gia Thanh cung cấp dịch vụ thực hiện dịch vụ tạm ngưng kinh doanh nhanh chóng, hợp pháp.