Doanh nghiệp quy mô nhỏ có bắt buộc thực hiện BCTC?

Các doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ đều phải có nghĩa vụ phải thực việc lập báo cáo tài chính và nộp cho cơ quan Thuế đúng thời gian theo đúng pháp luật quy định. Nhưng có những doanh nghiệp rất nhỏ cũng tồn tại song song với các doanh nghiệp lớn vậy những doanh nghiệp có quy mô siêu nhỏ có cần thực hiện báo cáo tài chính hay không? Hãy cùng Công ty TNHH Kế Toán Sao Việt tìm hiểu nhé!

Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ thực hiện Báo cáo tài chính như thế nào?

Doanh nghiệp có quy mô siêu nhỏ chỉ cần thực hiện các báo và nộp báo cáo theo quy định của luật Thuế (Theo Thông tư số 132/2018/TT-BTC). Doanh nghiệp có quy mô siêu nhỏ không bắt buộc phải thực hiện báo cáo tài chính.

Ngoài báo cáo theo các quy định của luật thuế, dựa vào các thông tin về doanh thu bán hàng,tiền lương… phải lập các báo cáo kế toán phục vụ cho quản trị, điều hành DN. Doanh nghiệp có quy mô siêu nhỏ nộp thuế thu nhập cá nhân tính theo  %  doanh thu bán hàng theo Thông tư 132/2018/TT-BTC nếu lựa chọn áp dụng chế độ kế toán quy định tại Chương II thông tư này để phục vụ cho nhu cầu quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của DN, thì vẫn lập báo cáo tài chính theo quy định.

Doanh nghiệp có quy mô siêu nhỏ có bắt buộc thực hiện báo cáo tài chính?

Báo cáo tài chính được lập KHÔNG phải nộp cho cơ quan thuế.  Mà được bảo quản, lưu trữ để thanh tra, kiểm tra khi có yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tại Khoản 1 Điều 18 Thông tư 132/2018/TT-BTC:

"Doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế TNDN tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ không bắt buộc phải lập báo cáo tài chính để nộp cho cơ quan thuế."

Theo đó, doanh nghiệp siêu nhỏ không phải bắt buộc lập báo cáo tài chính để nộp cho cơ quan thuế. Báo cáo tài chính được bảo quản, lưu trữ theo quy định và sử dụng tại doanh nghiệp. Để phục vụ cho công tác điều tra, kiểm tra khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Tuy nhiên, doanh nghiệp siêu nhỏ phải áp dụng chế độ kế toán nhất quán trong một năm tài chính. Việc thay đổi chế độ kế toán áp dụng chỉ được thực hiện tại thời điểm đầu năm tài chính kế tiếp.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/2/2019, áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/04/2019.”

Công ty TNHH Kế Toán Sao Việt chuyên dịch vụ kế toán, kế toán thuế, báo cáo tài chính, quyết toán thuế… Mọi nhu cầu và thắc mắc các bạn hãy liên hệ ngay với Kế Toán Sao Việt để được tư vấn chu đáo nhé!