Những điều bạn chưa biết về dịch vụ kiểm toán ở TPHCM

Ngày nay, không sai khi khẳng định Hồ Chí Minh là thành phố có nền kinh tế năng động và phát triển bậc nhất tại Việt Nam. Có hàng trăm nghìn doanh nghiệp, công ty, tổ chức đang kinh doanh và cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường đầy biến động tại đây. Chính vì vậy, để có thể giám sát cũng như tạo một sân chơi công bằng, Nhà nước đang siết chặt hơn những chuẩn mực trong lĩnh vực kiểm toán. Do đó, kế toán Gia Thanh cung cấp dịch vụ kiểm toán ở HCM nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp tránh những sai lầm không đáng có, giúp nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Nguyên tắc hoạt động của dịch vụ kiểm toán Gia Thanh

Kiểm toán viên tại kế toán Gia Thanh luôn đặt trách nhiệm và lương tâm nghề nghiệp lên hàng đầu. Do vậy, kiểm toán viên luôn tuân theo những chỉ dẫn như sau:

Thứ nhất, kiểm toán viên phải là người có trách nhiệm giúp đơn vị phát hiện, xử lý và ngăn ngừa gian lận, sai sót nhưng không chịu trách nhiệm trực tiếp.

Dịch vụ kiểm toán ở HCM - Những điều bạn chưa biết

Kiểm toán viên kiểm tra và rà soát tính trung thực của dữ liệu doanh nghiệp

Thứ hai, kiểm toán viên phải thông báo kịp thời những phát hiện đó của mình cho giám đốc hoặc người có thẩm quyền được kiểm toán trong thời gian nhanh nhất, tránh những tổn thất không đáng có cho doanh nghiệp.

Thứ ba, khi nghi ngờ gian lận có liên quan đến người lãnh đạo cao nhất trong đơn vị được kiểm toán thì kiểm toán viên cần phải tham khảo ý kiến của các chuyên gia tư vấn pháp luật để xác định chính xác tính hợp pháp cũng như các thủ tục cần tiến hành.

Dịch vụ kiểm toán ở HCM của kế toán Gia Thanh bao gồm những gì?

Tại kế toán Gia Thanh, chúng tôi cung cấp dịch vụ kiểm toán phục vụ mọi đối tượng. Cụ thể như sau:

Phân loại kiểm toán theo đối tượng kiểm toán, Gia Thanh cung cấp dịch vụ cho 3 đối tượng bao gồm kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán nghiệp vụ và kiểm toán liên kết.

Về kiểm toán báo cáo tài chính

Gia Thanh cung cấp dịch vụ dựa theo những tiêu chuẩn, chuẩn mực về mẫu biểu cũng như phương pháp lập báo cáo kiểm toán theo quy định của Bộ Tài chính ban hành. Với những tiền đề của dịch vụ kiểm toán của Gia Thanh, khách thể của việc kiểm toán có thể xây dựng cơ sở thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính sau này một cách dễ dàng mà không nhất thiết phải thiết lập lại khi tiến hành một cuộc kiểm toán mới.

Kiểm toán viên của kế toán Gia Thanh sẽ thực hiện nhiệm vụ ở các loại báo cáo của hệ thống báo cáo tài chính, cụ thể như: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính và báo cáo thu chi sự nghiệp. Do vậy, việc kiểm toán sẽ được tiến hành một cách toàn diện và triệt để, nhằm kiểm tra về việc sử dụng các mẫu biểu báo cáo của doanh nghiệp, kiểm tra tính trung thực của nguồn số liệu lập báo cáo cũng như kiểm tra phương pháp tổng hợp số liệu để lên kế hoạch của các chỉ tiêu trong báo cáo.

Dịch vụ kiểm toán ở HCM - Những điều bạn chưa biết

Kiểm toán báo cáo tài chính là một phần công việc của kiểm toán viên

Về kiểm toán nghiệp vụ

Do các đặc điểm của nghiệp vụ doanh nghiệp (nghiệp vụ bán hàng, nghiệp vụ marketing…) hết sức đa dạng và phong phú nên ở mỗi doanh nghiệp, kiểm toán viên sẽ chủ động thiết lập cơ sở kiểm toán riêng cho từng đối tượng nghiệp vụ. Mục đích của việc này nhằm kiểm tra các trình tự và phương pháp tác nghiệp của các bộ phận trong doanh nghiệp, đồng thời đánh giá chấp hành tuân thủ các quy định và quy tắc điều hành hoạt động.

Về kiểm toán liên kết

Kiểm toán liên kết thường được yêu cầu thực hiện trong các khu vực kinh tế công cộng nhằm kiểm tra và đánh giá quá trình kết hợp giữa kiểm toán báo cáo tài chính và kiểm toán nghiệp vụ.

Phân loại kiểm toán theo chủ thể kiểm toán, kế toán Gia Thanh cung cấp  loại hình dịch vụ kiểm toán độc lập. Kiểm toán độc lập có nghĩa là đơn vị, tổ chức được thành lập với mục đích kinh doanh cung cấp dịch vụ kiểm toán là chủ yếu, nhận được sự bảo hộ và thừa nhận tính hợp pháp của pháp luật nước Việt Nam. Khách thể của kiểm toán độc lập tại đơn vị kế toán Gia Thanh vô cùng đa dạng, dường như không hề bị giới hạn. Thông thường, trước khi kí hợp đồng chấp nhận những yêu cầu của khách hàng, đội ngũ các chuyên gia kiểm toán của chúng tôi đều xem xét, phân tích và đánh giá khách hàng để đưa ra những loại hình dịch vụ tốt nhất.

Sự hài lòng và tin tưởng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ kiểm toán ở HCM chính là phương châm hoạt động và động lực duy trì chất lượng dịch vụ hàng đầu của kế toán Gia Thanh. Hi vọng rằng bài viết trên đã mang lại những thông tin bổ ích cho các bạn.