Bảng giá Thay đổi giấy phép

THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐANG KÝ KINH DOANH

THỜI GIAN

PHÍ DỊCH VỤ

- Thay đổi tên Công ty 

 

 

 

 

 

 

3 ngày làm việc

 

 

 

 

 

 

300.000đ

- Thay đổi Địa chỉ trụ sở Công ty 

- Thay đổi Ngành nghề kinh doanh

- Thay đổi Thành viên - Cổ đông góp vốn

- Thay đổi vốn điều lệ công ty

- Thay đổi người đại diện pháp luật - Giám đốc

- Thay đổi người đứng đầu chi nhánh công ty

- Thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện 

GIẢI THỂ CÔNG TY

THỜI GIAN

PHÍ DỊCH VỤ

- Giải thể DNTN, công ty tnhh, công ty cổ phần

 

 

 

3 ngày làm việc

 

 

 

300.000đ

- Giải thể chi nhánh công ty

- Giải thể văn phòng đại diện 

- Giải thể kho hàng - cửa hàng

- Tạm ngưng hoạt động

ĐĂNG KÝ ĐỘC QUYỀN

 

 

- Đăng ký độc quyền Logo 

 

Liên hệ để được báo giá

- Đăng ký độc quyền Thương hiệu, Tên công ty

 

Liên hệ để được báo giá

- Đăng ký độc quyền Nhãn hiệu, Bao bì

 

Liên hệ để được báo giá